نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
بستن

قالی اعلا تمام پشم قشقایی

79,786,823 تومان

قالی اعلا تمام پشم قشقایی

انسان قالی را برای حفظ جان خود از رطوبت وسرما و جانوران زیر خاک بجای نی و حصیر و برگهای نخل بافت. در واقع اولین قالی ها از مدل نمد و جنس پشم بودند و انسانها زمانی که پشمهای رنگی را باهم در نمد مخلوط کردند پی به طرح و نقش قالی بردند که مهمترین بخش آن نیز به حساب می آید. معمولی ترین قالی با دست از پشم و پنبه و ابریشم بافته می شود. انواع قالی ایرانی طرحهای قالی شام : نقشه گردان و هندسی ، ابنیه و آثارباستانی، محرابی، گلهای ختایی، ترنج و لچک، جنگلی، باغی ، . . . و زیباترین و پرفروشترین طرح ها افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، بختیاری، ماهی، بته، طاقی،قابقابی وحیوانی و . . . میباشد و مرغوبترین فرشها مربوط به تبریز و با خطه آذربایجان میباشد. در هنر و صنعت فرش بافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب می‌ آید اصالت و هویت ملی یک فرش از روی نقشه آن شناخته می‌ شود. راد
بستن

قالی ترکمن

قالی ترکمن

قالی تركمن برای خود چهره ای مشخص دارد . سرگذشت این قالی ناشناخته است زیرا كهن ترین نمونه های بازمانده ی آن دویست – سیصد ساله هستند . بعلاوه ، عشایر معمولاً تاریخ نویسی ندارند ، و طبیعی است كه از سابقه ی یكی از ساخته های آنان اطلاع درستی نداشته باشیم . در همین بافته ها، با توجه به تنوع ایل ها ، قوم ها و تیره ها ، نقش ها و نقشه های متنوعی وجود دارد . اما این تنوع در قالی كنونی ایران از بین رفته و به كالایی یكدست و بی تنوع تبدیل شده است .  
بستن

قالی ریز باف اعلا قشقایی

139,682,813 تومان

قالی اعلا تمام پشم قشقایی

انسان قالی را برای حفظ جان خود از رطوبت وسرما و جانوران زیر خاک بجای نی و حصیر و برگهای نخل بافت. در واقع اولین قالی ها از مدل نمد و جنس پشم بودند و انسانها زمانی که پشمهای رنگی را باهم در نمد مخلوط کردند پی به طرح و نقش قالی بردند که مهمترین بخش آن نیز به حساب می آید. معمولی ترین قالی با دست از پشم و پنبه و ابریشم بافته می شود. انواع قالی ایرانی طرحهای قالی شام : نقشه گردان و هندسی ، ابنیه و آثارباستانی، محرابی، گلهای ختایی، ترنج و لچک، جنگلی، باغی ، . . . و زیباترین و پرفروشترین طرح ها افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، بختیاری، ماهی، بته، طاقی،قابقابی وحیوانی و . . . میباشد و مرغوبترین فرشها مربوط به تبریز و با خطه آذربایجان میباشد. در هنر و صنعت فرش بافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب می‌ آید اصالت و هویت ملی یک فرش از روی نقشه آن شناخته می‌ شود. راد
بستن

قالی ریز باف اعلا قشقایی

50,285,813 تومان

قالی اعلا تمام پشم قشقایی

انسان قالی را برای حفظ جان خود از رطوبت وسرما و جانوران زیر خاک بجای نی و حصیر و برگهای نخل بافت. در واقع اولین قالی ها از مدل نمد و جنس پشم بودند و انسانها زمانی که پشمهای رنگی را باهم در نمد مخلوط کردند پی به طرح و نقش قالی بردند که مهمترین بخش آن نیز به حساب می آید. معمولی ترین قالی با دست از پشم و پنبه و ابریشم بافته می شود. انواع قالی ایرانی طرحهای قالی شام : نقشه گردان و هندسی ، ابنیه و آثارباستانی، محرابی، گلهای ختایی، ترنج و لچک، جنگلی، باغی ، . . . و زیباترین و پرفروشترین طرح ها افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، بختیاری، ماهی، بته، طاقی،قابقابی وحیوانی و . . . میباشد و مرغوبترین فرشها مربوط به تبریز و با خطه آذربایجان میباشد. در هنر و صنعت فرش بافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب می‌ آید اصالت و هویت ملی یک فرش از روی نقشه آن شناخته می‌ شود. راد
بستن

گبه فرش طرح گل کردی

  • گبه فرش طرح گل کردی

  • در نخ استفاده شده در محصول فوق هیچ گونه رنگی استفاده نشده و کلیه رنگها از رنگ طبیعی خود پشم میباشد