نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
بستن

گلیم اکرلیک (نخ مصنوعی)

410,000 تومان
  • سفارش به هر تعداد واندازه و شکل و جنسی پذیرفته می شود

بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

623,875 تومان
اندازه:۸۰*۱۲۰ گلیم دستباف قشقایی محل بافت فیروزآباد فارس بافته شده از نخ پشم طبیعی با رنگرزی گیاهی دارای بافت متراکم و عالی سفارش پذیرفته می شود
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

402,500 تومان

گلیم پشم دستباف قشقایی

گلیم را می توان فرش یا قالی هایی با بافتی صاف و بدون کرک درنظر گرفت که در سرتاسر جهان با نامهای گوناگون مورد استفاده مردم قرار گرفته است. گلیم با نقوشی بر گرفته از فرهنگ هر منطقه و ذهن خلاق بافنده آن از الیافی حیوانی و یا نباتی بر روی دارهایی عمودی و افقی بافته می شود و همین نقش و طرح و الیاف بکار رفته در بافت آن است که روش تولید و بافت را تعیین می کند. گلیم بعنوان یکی از قدیمی ترین زیرانداز های بشر بافتی ساده داشته به این شکل که آن را از گذر تار پود بصورت یکی در میان از زیر و روی یکدیگر تهیه می کردند. از آنجا که نوع زیرانداز با الیاف حیوانی یا نباتی بافته می شود و بدلیل فساد پذیر بودن این الیاف نمونه زیادی از دوران باستان وجود ندارد اما با توجه به شباهت بافت پارچه های اولیه به بافت فعلی گلیم می توان گفت که در گذشته با استفاده از الیافی ضخیم تر این نوع از زیر انداز بافته می شده. دارای بافت متراکم و عالی سفارش پذیرفته می شود
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

گلیم پشم دستباف قشقایی

گلیم را می توان فرش یا قالی هایی با بافتی صاف و بدون کرک درنظر گرفت که در سرتاسر جهان با نامهای گوناگون مورد استفاده مردم قرار گرفته است. گلیم با نقوشی بر گرفته از فرهنگ هر منطقه و ذهن خلاق بافنده آن از الیافی حیوانی و یا نباتی بر روی دارهایی عمودی و افقی بافته می شود و همین نقش و طرح و الیاف بکار رفته در بافت آن است که روش تولید و بافت را تعیین می کند. گلیم بعنوان یکی از قدیمی ترین زیرانداز های بشر بافتی ساده داشته به این شکل که آن را از گذر تار پود بصورت یکی در میان از زیر و روی یکدیگر تهیه می کردند. از آنجا که نوع زیرانداز با الیاف حیوانی یا نباتی بافته می شود و بدلیل فساد پذیر بودن این الیاف نمونه زیادی از دوران باستان وجود ندارد اما با توجه به شباهت بافت پارچه های اولیه به بافت فعلی گلیم می توان گفت که در گذشته با استفاده از الیافی ضخیم تر این نوع از زیر انداز بافته می شده. دارای بافت متراکم و عالی سفارش پذیرفته می شود
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

402,500 تومان

گلیم دستباف قشقایی

گلیم را می توان فرش یا قالی هایی با بافتی صاف و بدون کرک درنظر گرفت که در سرتاسر جهان با نامهای گوناگون مورد استفاده مردم قرار گرفته است. گلیم با نقوشی بر گرفته از فرهنگ هر منطقه و ذهن خلاق بافنده آن از الیافی حیوانی و یا نباتی بر روی دارهایی عمودی و افقی بافته می شود و همین نقش و طرح و الیاف بکار رفته در بافت آن است که روش تولید و بافت را تعیین می کند. گلیم بعنوان یکی از قدیمی ترین زیرانداز های بشر بافتی ساده داشته به این شکل که آن را از گذر تار پود بصورت یکی در میان از زیر و روی یکدیگر تهیه می کردند. از آنجا که نوع زیرانداز با الیاف حیوانی یا نباتی بافته می شود و بدلیل فساد پذیر بودن این الیاف نمونه زیادی از دوران باستان وجود ندارد اما با توجه به شباهت بافت پارچه های اولیه به بافت فعلی گلیم می توان گفت که در گذشته با استفاده از الیافی ضخیم تر این نوع از زیر انداز بافته می شده. دارای بافت متراکم و عالی سفارش به هر طرح وتعداد وهر سایز واندازه پذیرفته می شود
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

905,625 تومان

گلیم پشم دستبافت قشقایی

گلیم را می توان فرش یا قالی هایی با بافتی صاف و بدون کرک درنظر گرفت که در سرتاسر جهان با نامهای گوناگون مورد استفاده مردم قرار گرفته است. گلیم با نقوشی بر گرفته از فرهنگ هر منطقه و ذهن خلاق بافنده آن از الیافی حیوانی و یا نباتی بر روی دارهایی عمودی و افقی بافته می شود و همین نقش و طرح و الیاف بکار رفته در بافت آن است که روش تولید و بافت را تعیین می کند. گلیم بعنوان یکی از قدیمی ترین زیرانداز های بشر بافتی ساده داشته به این شکل که آن را از گذر تار پود بصورت یکی در میان از زیر و روی یکدیگر تهیه می کردند. از آنجا که نوع زیرانداز با الیاف حیوانی یا نباتی بافته می شود و بدلیل فساد پذیر بودن این الیاف نمونه زیادی از دوران باستان وجود ندارد اما با توجه به شباهت بافت پارچه های اولیه به بافت فعلی گلیم می توان گفت که در گذشته با استفاده از الیافی ضخیم تر این نوع از زیر انداز بافته می شده. دارای بافت متراکم و عالی سفارش به هر سایز واندازه وهرطرحی پذیرفته می شود.
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

623,875 تومان
اندازه:۸۰*۱۲۰ گلیم دستباف قشقایی محل بافت فیروزآباد فارس بافته شده از نخ پشم طبیعی با رنگرزی گیاهی دارای بافت متراکم و عالی سفارش پذیرفته می شود
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

402,500 تومان

گلیم پشم دستباف قشقایی

گلیم را می توان فرش یا قالی هایی با بافتی صاف و بدون کرک درنظر گرفت که در سرتاسر جهان با نامهای گوناگون مورد استفاده مردم قرار گرفته است. گلیم با نقوشی بر گرفته از فرهنگ هر منطقه و ذهن خلاق بافنده آن از الیافی حیوانی و یا نباتی بر روی دارهایی عمودی و افقی بافته می شود و همین نقش و طرح و الیاف بکار رفته در بافت آن است که روش تولید و بافت را تعیین می کند. گلیم بعنوان یکی از قدیمی ترین زیرانداز های بشر بافتی ساده داشته به این شکل که آن را از گذر تار پود بصورت یکی در میان از زیر و روی یکدیگر تهیه می کردند. از آنجا که نوع زیرانداز با الیاف حیوانی یا نباتی بافته می شود و بدلیل فساد پذیر بودن این الیاف نمونه زیادی از دوران باستان وجود ندارد اما با توجه به شباهت بافت پارچه های اولیه به بافت فعلی گلیم می توان گفت که در گذشته با استفاده از الیافی ضخیم تر این نوع از زیر انداز بافته می شده. دارای بافت متراکم و عالی سفارش پذیرفته می شود
بستن

گلیم پشم دستبافت قشقایی

402,500 تومان

گلیم پشم دستباف قشقایی

گلیم را می توان فرش یا قالی هایی با بافتی صاف و بدون کرک درنظر گرفت که در سرتاسر جهان با نامهای گوناگون مورد استفاده مردم قرار گرفته است. گلیم با نقوشی بر گرفته از فرهنگ هر منطقه و ذهن خلاق بافنده آن از الیافی حیوانی و یا نباتی بر روی دارهایی عمودی و افقی بافته می شود و همین نقش و طرح و الیاف بکار رفته در بافت آن است که روش تولید و بافت را تعیین می کند. گلیم بعنوان یکی از قدیمی ترین زیرانداز های بشر بافتی ساده داشته به این شکل که آن را از گذر تار پود بصورت یکی در میان از زیر و روی یکدیگر تهیه می کردند. از آنجا که نوع زیرانداز با الیاف حیوانی یا نباتی بافته می شود و بدلیل فساد پذیر بودن این الیاف نمونه زیادی از دوران باستان وجود ندارد اما با توجه به شباهت بافت پارچه های اولیه به بافت فعلی گلیم می توان گفت که در گذشته با استفاده از الیافی ضخیم تر این نوع از زیر انداز بافته می شده. دارای بافت متراکم و عالی سفارش پذیرفته می شود